Difference between revisions of "Eco-Logic Queer Energy Harvesting"

From Hackteria Wiki
Jump to: navigation, search
(Sección 4, implica o desexo das palas e a soldadura da base para o xerador de turbina.)
 
(34 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
  
  
[[File:Disection.jpg]]
+
[[File:Fineolicpngsmall.png|400px]]        
  
We have the pleasure to communicate you that from 16 to 23 of October  Biotranslab from Pin and The Foundry establishes a collaboration to run the event  Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. The project is possible thanks to the support of GOSH, an network for develop and disseminate projects based on Open Source hardware for Science.
+
                                                        ''Pedagoxías do vento e das estrelas. As relacións sociais ás que (nunca estabamos destinados) a sobrevivir, tamén viven nos nosos corpos dolorosamente, e Audre Lorde non está aquí para lembrarnos esta lección, salvo na medida en que está presente no vento pedagóxico. Pero o vento é o noso mestre (74). -Alexis Pauline Gumbs'' do libro Mapping Queer Space(s) of Praxis and Pedagogy Editores: Elizabeth McNeil, James E. Wermers, Joshua O. Lunn''
  
Eco (i) Logic Queer Energy harvesting
 
The event aims at addressing the lack of women, queer, trans and diversity in technological fields in general and hacking more specifically. But even more so, it aims at creating a community that critically assesses the hegemonic narratives around technologies, the modernity aspects of its underlining Western assumptions and its inherent capitalist inflections, among others.
 
The main purpose of the event is to develop kits that focus on interacting with the natural environment on the field of energy.. the main objective  lies on harvesting energy of the natural environment, through wind turbines. These power kits will be scalable and can be used both as pedagogical material and to set up site-specific power plants in different sites as well. There is a counter-infrastructural component to this work: one possible consequence would be to empower people to generate their own energy instead of relying on large and often extractive companies.
 
  
 +
Temos o pracer de comunicarvos que do 16 ao 29 de outubro Pin Biotranslab, Casa do Río e The Foundry establece unha colaboración para levar a cabo o evento Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. O proxecto é posible grazas ao apoio de GOSH, unha rede para desenvolver e difundir proxectos baseados en hardware de código aberto para a ciencia. '''Eco (i) Logic Queer Recollida de enerxía''' O evento ten como obxectivo abordar a falta de mulleres, queer, trans e diversidade nos ámbitos tecnolóxicos en xeral e do hacking máis concretamente. Pero aínda máis, pretende crear unha comunidade que avalía criticamente as narrativas hexemónicas arredor das tecnoloxías, os aspectos de modernidade dos seus supostos occidentais subliñados e as súas inflexións capitalistas inherentes, entre outros. O obxectivo principal do evento é desenvolver kits que se centren na interacción co medio natural no ámbito da enerxía.. o obxectivo principal pasa pola captación de enerxía do medio natural, a través dos aeroxeradores. Estes kits de enerxía serán escalables e poderán utilizarse tanto como material pedagóxico como para instalar centrais eléctricas específicas do sitio en diferentes sitios tamén. Este traballo ten un compoñente contrainfraestrutural: unha posible consecuencia sería capacitar ás persoas para xerar a súa propia enerxía en lugar de depender de grandes empresas e moitas veces extractivas.
  
Galego
+
== Introdución e valores do proceso ==
  
O principal obxectivo deste evento é prototipar un xerador eólico a pequena escala para camiñar xuntos cara á autosuficiencia neste campo.
+
Aquí comeza a documentación do longo proceso de creación de prototipos do modelo Hugh Piggott The Piggott Turbine - Wind Empowerment dunha turbina eólica de código aberto. Estivemos cambiando un pouco os obxectivos do evento, pasando de desenvolver pequenos kits para ir a construír o aeroxerador de 2 m de tamaño real para proporcionar enerxía ás áreas rexionais rurais nas que estabamos traballando. Nese evento concreto estivemos traballando en The Foundry un bonito proxecto e asociación que instalamos no norte de GaliZA ao noroeste de España. Durante o evento activáronse moitas cousas entre os realizadores e os visitantes; En xeral foi unha experiencia marabillosa chea de cousas novas que estudar, aprender, facer e comprender xuntos. Escollemos este modelo porque estaba cheo de capas de interese nos niveis de aprendizaxe, comprensión e elaboración, aquí algúns niveis mesturados con capas: en primeiro lugar é un dos que é '''de código aberto''' ou polo menos ten a opción de acceder á documentación completa. realmente '''ricos a nivel pedagóxico''', realmente estivemos aprendendo a través da construción completa do propio xerador, sobre moitos temas como:
Temos o pracer de comunicarvos que do 16 ao 23 de outubro Biotranslab de Pin e The Foundry establecen unha colaboración para levar a cabo o evento Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. O proxecto é posible grazas ao apoio de GOSH, unha rede para desenvolver e difundir proxectos baseados en hardware de código aberto para a ciencia.
 
  
EcoLoxicas Queer para a captación de enerxía eolica.
+
* electromagnetismo *matemáticas * xeometría * electrónica * AC-DC *soldadura * talla en madeira * escultura e fundición de pezas e moito máis que foi alcanzando a través do agradable proceso de ler, aprender e construír xuntos.
O evento ten como obxectivo abordar a falta de mulleres, queer, trans e diversidade nos ámbitos tecnolóxicos en xeral e do hacking máis concretamente. Pero aínda máis, pretende crear unha comunidade que avalía criticamente as narrativas hexemónicas arredor das tecnoloxías, os aspectos de modernidade dos seus supostos occidentais subliñados e as súas inflexións capitalistas inherentes, entre outros.
 
O obxectivo principal do evento é desenvolver kits que se centren na interacción co medio natural no ámbito da enerxía.. o obxectivo principal pasa pola captación de enerxía do medio natural, a través dos aeroxeradores. Estes kits de enerxía serán escalables e poderán utilizarse tanto como material pedagóxico como para instalar centrais eléctricas específicas do sitio en diferentes sitios tamén. Este traballo ten un compoñente contrainfraestrutural: unha posible consecuencia sería capacitar ás persoas para xerar a súa propia enerxía en lugar de depender de grandes empresas e moitas veces extractivas.
 
  
 +
== Glosario ==
 +
* '''AC-'''Corrente alterna producida polo alternador. Todos os fíos: palabra estadounidense para varilla ou tachuelas "roscadas" ou "hiladas".
 +
* '''Interruptor de freo''' - Interruptor usado para curtocircuitar os cables do alternador para que se pare.
 +
* '''Catalizador''' - Un produto químico usado para facer sólido o conxunto de resinas de poliéster. O catalizador reacciona co "acelerador" xa presente na mestura de resina. A calor de reacción establece o poliéster.
 +
* '''Cavalier''' - Unha marca de coche. O cavalier no Reino Unido non é o mesmo que o Cavalier nos EUA, pero ambos teñen cubos de roda útiles.
 +
* '''DC - corrente continua''' cun lado positivo e outro negativo, como nos circuítos de batería.
 +
* '''Diámetro''' - A distancia dun lado a outro dun círculo. O ancho dun disco no medio.
 +
* '''Fase''' - O tempo da alternancia cíclica da tensión nun circuíto. As diferentes fases alcanzarán o pico en diferentes momentos.
 +
* '''Poliéster''' - Un tipo de resina utilizada no traballo de fibra de vidro. Tamén apto para facer fundicións.
 +
* '''Potencia''' - a taxa de entrega de enerxía
 +
* '''Rectifier''' - Un dispositivo semicondutor que converte AC en DC para cargar a batería.
 +
* '''Raíz''' - A parte máis ancha da lámina preto do cubo no centro do rotor.
 +
* '''Rotor''' - Unha parte xiratoria. Os rotores de imáns son os discos de aceiro que transportan os imáns máis alá do estator. As palas do rotor son a "hélice" impulsado polo vento e impulsando os rotores magnéticos.
 +
* '''Soldadura''': un método para facer conexións eléctricas entre fíos usando un 'ferro' quente e recubrindo todo con soldadura fundida.
 +
* '''Arrastre''' - Forza que exerce o vento sobre un obxecto. O arrastre é paralelo á dirección do vento no obxecto. (ver Ascensor)
 +
* '''Estator''' - Un conxunto de bobinas incrustadas nunha lousa de resina para formar parte do alternador. Os imáns inducen unha tensión nas bobinas e podemos utilizala para cargar unha batería. * '''Gota''': úsase aquí para describir unha determinada medida da forma da lámina dun muíño de vento. A "caída" afecta o ángulo de a lámina ao vento. Monómero de estireno - Un disolvente con cheiro desagradable na mestura de resina de poliéster.
 +
* '''Flux''' - As 'cousas' do magnetismo. Semellante á "corrente" na electricidade. Pódese visualizar como "liñas" que saen dun polo e volvendo ao outro.
 +
* '''Furling''' - Unha acción protectora que reduce a exposición a ventos violentos ao enfrontar as aspas lonxe delas.
 +
* '''Jig''' - Un dispositivo usado para manter os imáns no seu lugar antes de colocalos na resina.
 +
* '''Borde de ataque''' - O bordo dunha lámina que golpearía un obxecto colocado no seu camiño cando o rotor xira.
 +
* '''Elevación''' - Forza que exerce o vento sobre un obxecto. A sustentación está en ángulo recto coa dirección do vento no obxecto. (ver Arrastre)
 +
* '''Molde''' - Un recipiente con forma no que se forman fundicións de resina. O molde pódese descartar despois de que a fundición se fixera.
 +
* '''Multímetro''' - Un instrumento de proba eléctrico versátil, usado para medir tensión, corrente e outros parámetros.
 +
* '''Neodimio''' - O nome dado a un tipo de imán permanente que contén neodimio, ferro e boro. Estes imáns son moi fortes e cada vez máis barato.
 +
* '''Offset''' - Unha posición excéntrica, descentrada.
 +
* '''Po de talco'''- Un recheo en po barato que se usa para espesar a resina e retardar a súa reacción (evitar que se sobrequente).
 +
* '''Cola''': unha veleta que se sobresae montada nunha pluma na parte traseira do muíño de vento que se usa para dirixila ou fóra do vento automaticamente.
 +
* '''Tap''' - unha ferramenta para facer rosca dentro dos buratos para poder colocar un parafuso no burato.
 +
* '''Empuxe''' - A forza do vento que empurra a máquina cara atrás.
 +
* '''Torre''' - O mastro que soporta o muíño de vento.
 +
* '''Bordo posterior''': o bordo da lámina máis afastado do bordo de ataque. O bordo de saída está afiado, para liberar o paso aire sen turbulencias.
 +
* '''Cuñas''': pezas cónicas de madeira que se usan para aumentar o grosor da lámina e aumentar o seu ángulo co vento preto da raíz.
 +
* '''Peza de traballo''' - A peza de madeira ou metal que se está a dar forma no taller.
 +
* '''Colamento de guiñada''': o xiro da parte superior da torre na que está montado o muíño de vento. O rodamento de guiñada permite que o muíño se enfronte ao vento.
  
Participants :
+
== Materiais ==
  
Lau
+
Lista de materiais necesarios para '''a hélice''', consulte os capítulos para máis detalles .
Miranda Moss
+
Restos de madeira contrachapada .
Yann Keller
+
Sección de tablón mínimo 95mm x 35mm, lonxitude 1m80. (cedro vermello ou douglas ou alerce ou abeto cedro rojo, CIPRES o abeto ) .
Denis
+
Contrachapado de 9 mm .
Pin
+
Uns parafusos de 5 mm de diámetro, 30 mm de lonxitude.
  
   
+
Lista de materiais necesarios para '''o xerador''', consulte os capítulos para máis detalles .
September 2022
+
 
 +
Disco metálico de 8 mm de grosor e 140 mm de diámetro.
 +
.Cubo de roda traseira de golf, corsa, polo ou Ibiza.
 +
. 25 cm de varillas roscadas con diámetro 12 mm.
 +
. Paquete de porcas de 12 mm.
 +
. Varillas roscadas de 30 cm de diámetro 10 mm, 4 porcas de 10 mm.
 +
. Restos de tubo metálico e ángulo.
 +
. 4 cravos de 6 mm de diámetro.
 +
. 1,5 kg de fío de cobre esmaltado, diámetro 1,4 mm.
 +
. Scotch eléctrico.
 +
. Tubos termorretráctiles
 +
. Contrachapado de 9 mm e 16 mm.
 +
. Pano de fibra de vidro (aproximadamente 300 g/m²)
 +
. Resina de poliéster, catalizador asociado . Talco.
 +
. Cera para desmoldar
 +
. 24 imáns de neodimio.
 +
. Disco de aceiro de diámetro 300 mm, espesor 6 mm.
 +
. Parafusos 12 mm. Lista de materiais necesarios para '''a estrutura de aceiro''', consulte os capítulos para máis detalles . Ángulo de 206 mm (50x50x6mm).
 +
. Tubo de diámetro exterior 42,2 mm, lonxitude 100 mm.
 +
. Tubo de diámetro exterior 33,4 mm, lonxitude 150 mm.
 +
. Tubo de diámetro exterior 42,2 mm, lonxitude 130 mm.
 +
. Placa de ferro 50 x 50 x 6 mm.
 +
. Tubo de diámetro exterior 33,4 mm, lonxitude 700 mm.
 +
. Ángulo 30 x 30 x 5, lonxitude 250 mm. . 60 cm de varillas roscadas con diámetro 12 mm
 +
 
 +
. == O espazo ==
 +
 
 +
=== A fundición ===
 +
 
 +
A Fundición é unha organización sen ánimo de lucro con sede nunha aldea GaliZA anteriormente abandonada. Funciona tanto como residencia como como espazo de proxecto. Subscríbese aos ideais de autoorganización e ten os seguintes tres obxectivos:
 +
1. Organizar actividades no ámbito das artes, as ciencias e as humanidades fóra das institucións tradicionais, centradas no discurso crítico.
 +
2. Promover o intercambio de ideas e a colaboración intelectual fóra das limitacións impostas polo Estado e o mercado.
 +
3. Aumentar a autosuficiencia, a sustentabilidade e a concienciación co medio ambiente utilizando a tecnoloxía axeitada e o código aberto como principais recursos. Tendo en conta este contexto, o noso obxectivo é reforzar a capacidade de xerar redes que flúen do contexto rural ao urbano apoiando os intercambios non xerarquizados e democráticos de coñecementos e prácticas que permitan modelos novos e sostibles no contexto rural. Segundo iso consideramos que o novo creativo transdisciplinar dos sectores nos que estamos enredados poden ter un impacto enorme e positivo na creación deste novo paradigma.
 +
https://bravosfoundry.com/
 +
Ademais, hai un foco temático na transdisciplinariedade, o transfeminismo e o poshumanismo. Aínda que este enfoque non é axeitadamente comprendido por categorías políticas identitarias como a raza ou o xénero, esperamos que leve á subversión das estruturas hexemónicas inscritas nos binarismos que sosteñen moitas destas categorías. O noso interese reside no desenvolvemento de ferramentas e tecnoloxías que subvertan as estruturas contemporáneas de dominación, explotación e marxinación, non nas que a reproducen. Buscamos desenvolver un entorno máis sostible abrindo as nosas prácticas baseadas nun marco de cultura libre, xerando redes e interese ao seu redor, posibilitando un fluxo de intercambio de innovación entre sectores creativos centrados na revalorización dos contextos rurais e do seu patrimonio de coñecemento.
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:space02.jpg
 +
File:space03labwoodout.jpg
 +
File:space03.jpg
 +
File:space04.jpg
 +
File:space05.jpg
 +
File:space01.jpg
 +
</gallery>
 +
== Proceso documentado por pasos ==
 +
 
 +
Debido á complexidade que supón a realización da montaxe completa do aeroxerador, pensamos dividir a documentación en 4 apartados diferentes.
 +
 
 +
=== '''A sección 0, inclúe todas as tarefas relacionadas con temas administrativos e produción''' ===
 +
 
 +
==== preparando as pezas metálicas ====
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:prod01a.jpg
 +
File:prod02.jpg
 +
File:prod03.jpg
 +
File:prod06.jpg
 +
File:prod04.jpg
 +
File:prod05.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
==== configuración do espazo, preparando os laboratorios ====
 +
 
 +
[[Ficheiro:woodlab01.jpg|600px]] [[Ficheiro:settingup01.jpg|600px]]
 +
 
 +
==== REUNIÓN DE GRUPO DE TRABALLO, SESIÓN DE APRENDER XUNTOS ====
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:Screenshot_2022-11-20_23-08-27.png
 +
File:Screenshot_2022-11-20_23-06-49.png
 +
File:Screenshot_2022-11-20_23-06-27.png
 +
File:Screenshot_2022-11-20_23-05-32.png
 +
File:Screenshot_2022-11-20_23-00-31.png
 +
File:learning process01.jpg
 +
File:learning03.jpg
 +
File:learning02.jpg
 +
File:libro mag.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
 
 +
=== '''A sección 1, implica a construción dos dispositivos que axudarán na creación do xerador de enerxía.''' ===
 +
 
 +
Dispositivo de bobina de cableado 1.1
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" widths= 300 heights=380px>
 +
File:Coilmaker.png
 +
File:coil01.jpg
 +
File:Coilmaker02.png
 +
File:coilmachinedetail01.jpg
 +
File:coil03machine.jpg
 +
 
 +
</gallery>
 +
 
 +
1.2 molde para fundir o rotor e o estator do motor
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
 
 +
File:molsdrw.jpg
 +
File:coil mold01.jpg
 +
 
 +
File:stator02.jpg
 +
 
 +
 
 +
 
 +
</gallery>
 +
 
 +
=== '''Sección 2, implica a construción de pezas do '''alternador''' utilizando os dispositivos da sección 1.''' ===
 +
 
 +
'''Alternador''' Cada rotor magnético é un disco de aceiro con 12 imáns colocados sobre el e colocados en resina. Os imáns son cada un de 50 x 50 x 20 mm, e só caben no disco. A idea é conseguir a máxima cantidade de fluxo nun espazo determinado. A turbina funciona a 650 rpm para unha saída de 400 W, polo que a forza centrífuga sobre os imáns é 60 veces a forza da gravidade. Para evitar que saian voando, hai que reforzar a fundición de resina. Un cable de aceiro inoxidable colócase arredor da parte exterior dos imáns para manter a fundición xunta a altas revolucións por minuto. Usamos inoxidable porque non é magnético, ou polo menos menos magnético que un cable de aceiro normal. Enrolarás as bobinas que producen a potencia de saída e fundirase en resina para formar un estator entre os dous rotores magnéticos.
 +
 
 +
Fotos das pezas finais aquí
 +
2.1 Fabricación de bobinas (o Estator) utilizando o dispositivo de bobina de cableado da sección
 +
1. Fabricación de 9 bobinas. preparar o xerador, estator aprender sobre 3 fases de montaxe "Star".
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" widths=380px heights=300px>
 +
File:blades02.jpg
 +
File:Coildoing00.png
 +
File:coil02.jpg
 +
File:Coilscollection.jpg
 +
File:statorr5.jpg
 +
File:stator04.jpg
 +
File:stator05detail.jpg
 +
</gallery>
 +
   
 +
 
 +
2.2 Fundición do estator utilizando os moldes da sección 1
 +
<gallery mode="packed-hover" widths=380px heights=300px>
 +
File:Meirene2.png 
 +
File:stator06.jpg
 +
 
 +
</gallery>
 +
 
 +
=== Sección 3, implica a creación da parte do rotor do xerador: ===
 +
 
 +
Paso - Xerador, rotor: Preparación do disco metálico. fíxose a máquina na tenda [[File:prod05.jpg|200px]]  
 +
Paso - Xerador, rotor: Preparación do cubo da roda.
 +
[[File:frame10.jpg|200px]] '''O cubo da roda''' Podes atopar un cubo de roda traseira de coche usado (Golf, Toyota, etc.) que teña un xeito sinxelo engade o eixe ou, alternativamente, compre un cubos de remolque en liña novos a baixo custo. PCD ou "diámetro do círculo de paso" é o diámetro do círculo do patrón do burato no cubo, e normalmente este será de 100 mm para un cubo de roda de coche, ou de 4 polgadas para un cubo de remolque. Os hubs dos coches poden ter un tambor de freo que non precisa. Isto pódese eliminar usando a disco de corte nunha moedora. O enfoque máis sinxelo é facer catro cortes rectos ao redor os catro orificios na parte frontal, deixando unha superficie cadrada na que se monta o imán rotores. Estas fotos mostran un cubo de roda traseira de golf: primeiro se corta o tambor de freo e a continuación, o cubo acabado despois de cortar o tambor. Un típico cubo de coche de roda traseira con a brida no extremo traseiro do eixe do tronco que se pode reutilizar para montalo. Os cubos de remolque, por outra banda, son de calidade bastante básica, e os rodamentos tamén poden ser barato para uso a longo prazo, pero son artigos facilmente dispoñibles que se poden mercar en liña como novo. Os debuxos que aparecen a continuación (de autow.com) mostran un concentrador e un stub típicos eixe que se compran por separado. Debe estar preparado para substituír os rodamentos por unha marca nomeada (como SKF). É fácil de substituír os conos e rolos internos, pero hai que golpear as capas exteriores suavemente fóra do cubo cunha deriva adecuada. Mantéñaos rectos tocando uniformemente lados opostos e teña coidado de non raiar o asento. Paso - Xerador, rotor:
 +
 
 +
Preparación da plantilla.
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:molddraw05.jpg
 +
Preparing_mold_rotor.jpg
 +
File:mountingrotormagnets01.jpg
 +
 
 +
</gallery>
 +
 
 +
Paso - Xerador, rotor: Pegado de imáns
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:magnets02.jpg
 +
File:rotormagnets02.jpg
 +
File:magnets.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
Paso - Xerador, rotor: Preparación do molde.
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
Preparing_mold_rotor02.jpg
 +
File:moldtogether02.jpg
 +
File:IMG20221107.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
 
 +
=== Sección 4, implica o desexo das palas e a soldadura da base para o xerador de turbina. ===
 +
 
 +
4.1 Fabricación das láminas O coitelo é útil para anacos máis grosos de madeira e para cortar nun oco. Pode facer un bo traballo suave da raíz da lámina, mentres que o avión funcionará mellor onde necesitas un acabado moi recto.
 +
 
 +
'''Marcando as estacións''' Coloque a folla co seu mellor bordo cara a vostede na súa superficie superior. Isto en realidade convértese na parte traseira ou "abaixo" da lámina acabada. (A maior parte do lado dianteiro ou de barlovento debe ser cortado, polo que hai defectos neste lado inferior non son importantes.) A raíz da folla estará á túa dereita, a punta á esquerda, a 1000 mm da raíz (preto do extremo esquerdo). Mide dende a raíz e marca catro estacións. Estación A a 75 mm Estación B a 150 mm Estación C a 500 mm A punta a 1000 mm. En cada estación debuxa unha liña ao redor da peza usando un cadrado.
 +
 
 +
[[File:01tur.jpeg|400px]]
 +
 
 +
'''Afilando a folla''' O ancho da folla diminúe desde o tamaño completo na estación C ata 55 mm de ancho na estación punta. Marque o ancho da punta de 55 mm, medindo dende o lado do bordo de ataque. Debuxa unha liña aínda que a túa marca ao lado do bordo posterior na estación C e corta unha peza triangular así como para conseguir a forma cónica correcta para a folla. Calquera nós no triangular o corte non importa xa que esta peza é descartada. Tenta facer este corte "cadrado", perpendicular á superficie posterior da lámina. Podes facelo cunha serra circular ou cortando e afeitando transversalmente como se describe arriba.
 +
 
 +
[[File:02tur.jpeg|400px]]
 +
 
 +
'''Marcando os bordos de entrada e de saída''' O seguinte paso é cortar a cara de barlovento da lámina. Esta cara está definida polo liñas de bordo de ataque e de saída da lámina. Estas liñas deben estar marcadas con referencia á cara posterior da madeira que estivo máis arriba na anterior operación. Darlle a volta á madeira. Comeza trazando dúas liñas diagonais entre as estacións A e B na parte dianteira ou a barlovento (ver máis abaixo). Un está na cara frontal e o outro na cara o bordo de saída que agora está cara a ti.
 +
 
 +
[[File:03tur.jpeg|400px]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Agora debuxa a liña do bordo de ataque como se mostra a continuación, desde a estación B, ata 16 mm (desde atrás) na estación C, e despois continúa ata a punta en 7 mm de atrás.
 +
 
 +
[[File:04tur.jpeg|400px]]
 +
 
 +
(Este debuxo non mostra o bit extra máis aló da punta que pode quedar na súa peza de traballo real). As medidas resúmense nesta táboa a continuación. As alturas son dende a parte traseira folla que despois descansará no banco. Elimina a madeira por encima desta altura. "Cheo" refírese ao grosor total da peza de madeira orixinal que está a usar.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[File:05tur.jpeg|400px]]
 +
 
 +
'''O rastro''' A liña do bordo posterior comeza na parte inferior da liña diagonal na estación B e sobe a 5 mm en C, continuando a 5 mm ata a punta. Esta vista abaixo mostra a madeira xa eliminado entre as dúas liñas para formar a cara barlovento da pala.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[File:06tur.png|400px]]
 +
 
 +
Esculpe esta cara de barlovento plana entre as dúas liñas. Coida que os bordos estean recto, seguindo as liñas. A mellor ferramenta para usar para rematar a parte exterior do a lámina é un plano, para dar un acabado suave e recto. Quizais necesites traballar no avión 45 graos coa peza de traballo, deslizando parcialmente cara aos lados, para formar a forma oca en estación C. Este paso complétase cando podes colocar unha regra pola cara entre os principais e liñas de bordo de saída e non hai "xoroba" no medio. Encha calquera chip ou pequeno ocos con recheo de madeira. Se hai algún erro grave, ou k grande non que se debilitan a folla, entón pode ter que ser descartada. Comprobe a "caída" usando un nivel como referencia. Suxeitar a madeira para que a parte da raíz sitúase nivelado e mida a diferenza de nivel entre os bordos de entrada e de saída. A diferenza ou "caída" debe ser de 11 mm no punto medio de 500 mm e de 2 mm no punta.
 +
 
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:Blade01.png
 +
File:Blade02.png
 +
File:Blade03.png
 +
File:Blades01.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
    Paso 1 - Hélice: o patrón
 +
    Paso 2 - Hélice: debuxo e corte das palas.
 +
    Paso 3 - Hélice: escultura da superficie inferior das palas
 +
    Paso 4 - Hélice: escultura da superficie inferior das palas
 +
    Paso 5 - Hélice: finalización do perfil da pala
 +
    Paso 6 - Hélice: construción de soportes de montaxe
 +
    Paso 7 - Hélice: montaxe
 +
 
 +
 
 +
    4.2 Soldadura da base ao soporte.
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:frame01.jpg
 +
File:frame02.jpg
 +
File:frame03.jpg
 +
File:frame05.jpg
 +
File:frame06.jpg
 +
File:frame07.jpg
 +
File:frame08.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
<gallery mode="packed-hover" heights=320px>
 +
File:Descansotarot.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
 
 +
Paso - Estrutura, Nacelle.
 +
Paso - Estrutura, timón.
 +
Paso - Montaxe, Xerador,
 +
Paso - A montaxe final e a proba de produción.
 +
Paso - Equilibrado das láminas.
 +
Paso - Lubricación do aeroxerador.
 +
 
 +
 
 +
Participantes: Irene, Vero, Yann Keller, Eume, Keila, Felipe, Denis, Oly, Pin,
 +
 
 +
 
 +
Outubro 2022 enlaces de vídeos
 +
https://archive.org/details/jelly-pin-jellypin-00
 +
https://archive.org/details/jelly-pin-jellypin-00-o-instagram-photos-and-videos-1 https://archive.org/details/jelly-pin-jellypin-00-

Latest revision as of 14:17, 16 June 2023


Fineolicpngsmall.png

                            Pedagoxías do vento e das estrelas. As relacións sociais ás que (nunca estabamos destinados) a sobrevivir, tamén viven nos nosos corpos dolorosamente, e Audre Lorde non está aquí para lembrarnos esta lección, salvo na medida en que está presente no vento pedagóxico. Pero o vento é o noso mestre (74). -Alexis Pauline Gumbs do libro Mapping Queer Space(s) of Praxis and Pedagogy Editores: Elizabeth McNeil, James E. Wermers, Joshua O. Lunn 


Temos o pracer de comunicarvos que do 16 ao 29 de outubro Pin Biotranslab, Casa do Río e The Foundry establece unha colaboración para levar a cabo o evento Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. O proxecto é posible grazas ao apoio de GOSH, unha rede para desenvolver e difundir proxectos baseados en hardware de código aberto para a ciencia. Eco (i) Logic Queer Recollida de enerxía O evento ten como obxectivo abordar a falta de mulleres, queer, trans e diversidade nos ámbitos tecnolóxicos en xeral e do hacking máis concretamente. Pero aínda máis, pretende crear unha comunidade que avalía criticamente as narrativas hexemónicas arredor das tecnoloxías, os aspectos de modernidade dos seus supostos occidentais subliñados e as súas inflexións capitalistas inherentes, entre outros. O obxectivo principal do evento é desenvolver kits que se centren na interacción co medio natural no ámbito da enerxía.. o obxectivo principal pasa pola captación de enerxía do medio natural, a través dos aeroxeradores. Estes kits de enerxía serán escalables e poderán utilizarse tanto como material pedagóxico como para instalar centrais eléctricas específicas do sitio en diferentes sitios tamén. Este traballo ten un compoñente contrainfraestrutural: unha posible consecuencia sería capacitar ás persoas para xerar a súa propia enerxía en lugar de depender de grandes empresas e moitas veces extractivas.

Introdución e valores do proceso

Aquí comeza a documentación do longo proceso de creación de prototipos do modelo Hugh Piggott The Piggott Turbine - Wind Empowerment dunha turbina eólica de código aberto. Estivemos cambiando un pouco os obxectivos do evento, pasando de desenvolver pequenos kits para ir a construír o aeroxerador de 2 m de tamaño real para proporcionar enerxía ás áreas rexionais rurais nas que estabamos traballando. Nese evento concreto estivemos traballando en The Foundry un bonito proxecto e asociación que instalamos no norte de GaliZA ao noroeste de España. Durante o evento activáronse moitas cousas entre os realizadores e os visitantes; En xeral foi unha experiencia marabillosa chea de cousas novas que estudar, aprender, facer e comprender xuntos. Escollemos este modelo porque estaba cheo de capas de interese nos niveis de aprendizaxe, comprensión e elaboración, aquí algúns niveis mesturados con capas: en primeiro lugar é un dos que é de código aberto ou polo menos ten a opción de acceder á documentación completa. realmente ricos a nivel pedagóxico, realmente estivemos aprendendo a través da construción completa do propio xerador, sobre moitos temas como:

 • electromagnetismo *matemáticas * xeometría * electrónica * AC-DC *soldadura * talla en madeira * escultura e fundición de pezas e moito máis que foi alcanzando a través do agradable proceso de ler, aprender e construír xuntos.
== Glosario == 
 • AC-Corrente alterna producida polo alternador. Todos os fíos: palabra estadounidense para varilla ou tachuelas "roscadas" ou "hiladas".
 • Interruptor de freo - Interruptor usado para curtocircuitar os cables do alternador para que se pare.
 • Catalizador - Un produto químico usado para facer sólido o conxunto de resinas de poliéster. O catalizador reacciona co "acelerador" xa presente na mestura de resina. A calor de reacción establece o poliéster.
 • Cavalier - Unha marca de coche. O cavalier no Reino Unido non é o mesmo que o Cavalier nos EUA, pero ambos teñen cubos de roda útiles.
 • DC - corrente continua cun lado positivo e outro negativo, como nos circuítos de batería.
 • Diámetro - A distancia dun lado a outro dun círculo. O ancho dun disco no medio.
 • Fase - O tempo da alternancia cíclica da tensión nun circuíto. As diferentes fases alcanzarán o pico en diferentes momentos.
 • Poliéster - Un tipo de resina utilizada no traballo de fibra de vidro. Tamén apto para facer fundicións.
 • Potencia - a taxa de entrega de enerxía
 • Rectifier - Un dispositivo semicondutor que converte AC en DC para cargar a batería.
 • Raíz - A parte máis ancha da lámina preto do cubo no centro do rotor.
 • Rotor - Unha parte xiratoria. Os rotores de imáns son os discos de aceiro que transportan os imáns máis alá do estator. As palas do rotor son a "hélice" impulsado polo vento e impulsando os rotores magnéticos.
 • Soldadura: un método para facer conexións eléctricas entre fíos usando un 'ferro' quente e recubrindo todo con soldadura fundida.
 • Arrastre - Forza que exerce o vento sobre un obxecto. O arrastre é paralelo á dirección do vento no obxecto. (ver Ascensor)
 • Estator - Un conxunto de bobinas incrustadas nunha lousa de resina para formar parte do alternador. Os imáns inducen unha tensión nas bobinas e podemos utilizala para cargar unha batería. * Gota: úsase aquí para describir unha determinada medida da forma da lámina dun muíño de vento. A "caída" afecta o ángulo de a lámina ao vento. Monómero de estireno - Un disolvente con cheiro desagradable na mestura de resina de poliéster.
 • Flux - As 'cousas' do magnetismo. Semellante á "corrente" na electricidade. Pódese visualizar como "liñas" que saen dun polo e volvendo ao outro.
 • Furling - Unha acción protectora que reduce a exposición a ventos violentos ao enfrontar as aspas lonxe delas.
 • Jig - Un dispositivo usado para manter os imáns no seu lugar antes de colocalos na resina.
 • Borde de ataque - O bordo dunha lámina que golpearía un obxecto colocado no seu camiño cando o rotor xira.
 • Elevación - Forza que exerce o vento sobre un obxecto. A sustentación está en ángulo recto coa dirección do vento no obxecto. (ver Arrastre)
 • Molde - Un recipiente con forma no que se forman fundicións de resina. O molde pódese descartar despois de que a fundición se fixera.
 • Multímetro - Un instrumento de proba eléctrico versátil, usado para medir tensión, corrente e outros parámetros.
 • Neodimio - O nome dado a un tipo de imán permanente que contén neodimio, ferro e boro. Estes imáns son moi fortes e cada vez máis barato.
 • Offset - Unha posición excéntrica, descentrada.
 • Po de talco- Un recheo en po barato que se usa para espesar a resina e retardar a súa reacción (evitar que se sobrequente).
 • Cola: unha veleta que se sobresae montada nunha pluma na parte traseira do muíño de vento que se usa para dirixila ou fóra do vento automaticamente.
 • Tap - unha ferramenta para facer rosca dentro dos buratos para poder colocar un parafuso no burato.
 • Empuxe - A forza do vento que empurra a máquina cara atrás.
 • Torre - O mastro que soporta o muíño de vento.
 • Bordo posterior: o bordo da lámina máis afastado do bordo de ataque. O bordo de saída está afiado, para liberar o paso aire sen turbulencias.
 • Cuñas: pezas cónicas de madeira que se usan para aumentar o grosor da lámina e aumentar o seu ángulo co vento preto da raíz.
 • Peza de traballo - A peza de madeira ou metal que se está a dar forma no taller.
 • Colamento de guiñada: o xiro da parte superior da torre na que está montado o muíño de vento. O rodamento de guiñada permite que o muíño se enfronte ao vento.

Materiais

Lista de materiais necesarios para a hélice, consulte os capítulos para máis detalles . Restos de madeira contrachapada . Sección de tablón mínimo 95mm x 35mm, lonxitude 1m80. (cedro vermello ou douglas ou alerce ou abeto cedro rojo, CIPRES o abeto ) . Contrachapado de 9 mm . Uns parafusos de 5 mm de diámetro, 30 mm de lonxitude.

Lista de materiais necesarios para o xerador, consulte os capítulos para máis detalles .

Disco metálico de 8 mm de grosor e 140 mm de diámetro. .Cubo de roda traseira de golf, corsa, polo ou Ibiza. . 25 cm de varillas roscadas con diámetro 12 mm. . Paquete de porcas de 12 mm. . Varillas roscadas de 30 cm de diámetro 10 mm, 4 porcas de 10 mm. . Restos de tubo metálico e ángulo. . 4 cravos de 6 mm de diámetro. . 1,5 kg de fío de cobre esmaltado, diámetro 1,4 mm. . Scotch eléctrico. . Tubos termorretráctiles . Contrachapado de 9 mm e 16 mm. . Pano de fibra de vidro (aproximadamente 300 g/m²) . Resina de poliéster, catalizador asociado . Talco. . Cera para desmoldar . 24 imáns de neodimio. . Disco de aceiro de diámetro 300 mm, espesor 6 mm. . Parafusos 12 mm. Lista de materiais necesarios para a estrutura de aceiro, consulte os capítulos para máis detalles . Ángulo de 206 mm (50x50x6mm). . Tubo de diámetro exterior 42,2 mm, lonxitude 100 mm. . Tubo de diámetro exterior 33,4 mm, lonxitude 150 mm. . Tubo de diámetro exterior 42,2 mm, lonxitude 130 mm. . Placa de ferro 50 x 50 x 6 mm. . Tubo de diámetro exterior 33,4 mm, lonxitude 700 mm. . Ángulo 30 x 30 x 5, lonxitude 250 mm. . 60 cm de varillas roscadas con diámetro 12 mm

. == O espazo ==

A fundición

A Fundición é unha organización sen ánimo de lucro con sede nunha aldea GaliZA anteriormente abandonada. Funciona tanto como residencia como como espazo de proxecto. Subscríbese aos ideais de autoorganización e ten os seguintes tres obxectivos: 1. Organizar actividades no ámbito das artes, as ciencias e as humanidades fóra das institucións tradicionais, centradas no discurso crítico. 2. Promover o intercambio de ideas e a colaboración intelectual fóra das limitacións impostas polo Estado e o mercado. 3. Aumentar a autosuficiencia, a sustentabilidade e a concienciación co medio ambiente utilizando a tecnoloxía axeitada e o código aberto como principais recursos. Tendo en conta este contexto, o noso obxectivo é reforzar a capacidade de xerar redes que flúen do contexto rural ao urbano apoiando os intercambios non xerarquizados e democráticos de coñecementos e prácticas que permitan modelos novos e sostibles no contexto rural. Segundo iso consideramos que o novo creativo transdisciplinar dos sectores nos que estamos enredados poden ter un impacto enorme e positivo na creación deste novo paradigma. https://bravosfoundry.com/ Ademais, hai un foco temático na transdisciplinariedade, o transfeminismo e o poshumanismo. Aínda que este enfoque non é axeitadamente comprendido por categorías políticas identitarias como a raza ou o xénero, esperamos que leve á subversión das estruturas hexemónicas inscritas nos binarismos que sosteñen moitas destas categorías. O noso interese reside no desenvolvemento de ferramentas e tecnoloxías que subvertan as estruturas contemporáneas de dominación, explotación e marxinación, non nas que a reproducen. Buscamos desenvolver un entorno máis sostible abrindo as nosas prácticas baseadas nun marco de cultura libre, xerando redes e interese ao seu redor, posibilitando un fluxo de intercambio de innovación entre sectores creativos centrados na revalorización dos contextos rurais e do seu patrimonio de coñecemento.

Proceso documentado por pasos

Debido á complexidade que supón a realización da montaxe completa do aeroxerador, pensamos dividir a documentación en 4 apartados diferentes.

A sección 0, inclúe todas as tarefas relacionadas con temas administrativos e produción

preparando as pezas metálicas

configuración do espazo, preparando os laboratorios

600px 600px

REUNIÓN DE GRUPO DE TRABALLO, SESIÓN DE APRENDER XUNTOS


A sección 1, implica a construción dos dispositivos que axudarán na creación do xerador de enerxía.

Dispositivo de bobina de cableado 1.1

1.2 molde para fundir o rotor e o estator do motor

Sección 2, implica a construción de pezas do alternador utilizando os dispositivos da sección 1.

Alternador Cada rotor magnético é un disco de aceiro con 12 imáns colocados sobre el e colocados en resina. Os imáns son cada un de 50 x 50 x 20 mm, e só caben no disco. A idea é conseguir a máxima cantidade de fluxo nun espazo determinado. A turbina funciona a 650 rpm para unha saída de 400 W, polo que a forza centrífuga sobre os imáns é 60 veces a forza da gravidade. Para evitar que saian voando, hai que reforzar a fundición de resina. Un cable de aceiro inoxidable colócase arredor da parte exterior dos imáns para manter a fundición xunta a altas revolucións por minuto. Usamos inoxidable porque non é magnético, ou polo menos menos magnético que un cable de aceiro normal. Enrolarás as bobinas que producen a potencia de saída e fundirase en resina para formar un estator entre os dous rotores magnéticos.

Fotos das pezas finais aquí 2.1 Fabricación de bobinas (o Estator) utilizando o dispositivo de bobina de cableado da sección 1. Fabricación de 9 bobinas. preparar o xerador, estator aprender sobre 3 fases de montaxe "Star".


2.2 Fundición do estator utilizando os moldes da sección 1

Sección 3, implica a creación da parte do rotor do xerador:

Paso - Xerador, rotor: Preparación do disco metálico. fíxose a máquina na tenda Prod05.jpg Paso - Xerador, rotor: Preparación do cubo da roda. Frame10.jpg O cubo da roda Podes atopar un cubo de roda traseira de coche usado (Golf, Toyota, etc.) que teña un xeito sinxelo engade o eixe ou, alternativamente, compre un cubos de remolque en liña novos a baixo custo. PCD ou "diámetro do círculo de paso" é o diámetro do círculo do patrón do burato no cubo, e normalmente este será de 100 mm para un cubo de roda de coche, ou de 4 polgadas para un cubo de remolque. Os hubs dos coches poden ter un tambor de freo que non precisa. Isto pódese eliminar usando a disco de corte nunha moedora. O enfoque máis sinxelo é facer catro cortes rectos ao redor os catro orificios na parte frontal, deixando unha superficie cadrada na que se monta o imán rotores. Estas fotos mostran un cubo de roda traseira de golf: primeiro se corta o tambor de freo e a continuación, o cubo acabado despois de cortar o tambor. Un típico cubo de coche de roda traseira con a brida no extremo traseiro do eixe do tronco que se pode reutilizar para montalo. Os cubos de remolque, por outra banda, son de calidade bastante básica, e os rodamentos tamén poden ser barato para uso a longo prazo, pero son artigos facilmente dispoñibles que se poden mercar en liña como novo. Os debuxos que aparecen a continuación (de autow.com) mostran un concentrador e un stub típicos eixe que se compran por separado. Debe estar preparado para substituír os rodamentos por unha marca nomeada (como SKF). É fácil de substituír os conos e rolos internos, pero hai que golpear as capas exteriores suavemente fóra do cubo cunha deriva adecuada. Mantéñaos rectos tocando uniformemente lados opostos e teña coidado de non raiar o asento. Paso - Xerador, rotor:

Preparación da plantilla.

Paso - Xerador, rotor: Pegado de imáns

Paso - Xerador, rotor: Preparación do molde.


Sección 4, implica o desexo das palas e a soldadura da base para o xerador de turbina.

4.1 Fabricación das láminas O coitelo é útil para anacos máis grosos de madeira e para cortar nun oco. Pode facer un bo traballo suave da raíz da lámina, mentres que o avión funcionará mellor onde necesitas un acabado moi recto.

Marcando as estacións Coloque a folla co seu mellor bordo cara a vostede na súa superficie superior. Isto en realidade convértese na parte traseira ou "abaixo" da lámina acabada. (A maior parte do lado dianteiro ou de barlovento debe ser cortado, polo que hai defectos neste lado inferior non son importantes.) A raíz da folla estará á túa dereita, a punta á esquerda, a 1000 mm da raíz (preto do extremo esquerdo). Mide dende a raíz e marca catro estacións. Estación A a 75 mm Estación B a 150 mm Estación C a 500 mm A punta a 1000 mm. En cada estación debuxa unha liña ao redor da peza usando un cadrado.

01tur.jpeg

Afilando a folla O ancho da folla diminúe desde o tamaño completo na estación C ata 55 mm de ancho na estación punta. Marque o ancho da punta de 55 mm, medindo dende o lado do bordo de ataque. Debuxa unha liña aínda que a túa marca ao lado do bordo posterior na estación C e corta unha peza triangular así como para conseguir a forma cónica correcta para a folla. Calquera nós no triangular o corte non importa xa que esta peza é descartada. Tenta facer este corte "cadrado", perpendicular á superficie posterior da lámina. Podes facelo cunha serra circular ou cortando e afeitando transversalmente como se describe arriba.

02tur.jpeg

Marcando os bordos de entrada e de saída O seguinte paso é cortar a cara de barlovento da lámina. Esta cara está definida polo liñas de bordo de ataque e de saída da lámina. Estas liñas deben estar marcadas con referencia á cara posterior da madeira que estivo máis arriba na anterior operación. Darlle a volta á madeira. Comeza trazando dúas liñas diagonais entre as estacións A e B na parte dianteira ou a barlovento (ver máis abaixo). Un está na cara frontal e o outro na cara o bordo de saída que agora está cara a ti.

03tur.jpeg
Agora debuxa a liña do bordo de ataque como se mostra a continuación, desde a estación B, ata 16 mm (desde atrás) na estación C, e despois continúa ata a punta en 7 mm de atrás.

04tur.jpeg

(Este debuxo non mostra o bit extra máis aló da punta que pode quedar na súa peza de traballo real). As medidas resúmense nesta táboa a continuación. As alturas son dende a parte traseira folla que despois descansará no banco. Elimina a madeira por encima desta altura. "Cheo" refírese ao grosor total da peza de madeira orixinal que está a usar.


05tur.jpeg

O rastro A liña do bordo posterior comeza na parte inferior da liña diagonal na estación B e sobe a 5 mm en C, continuando a 5 mm ata a punta. Esta vista abaixo mostra a madeira xa eliminado entre as dúas liñas para formar a cara barlovento da pala.


06tur.png

Esculpe esta cara de barlovento plana entre as dúas liñas. Coida que os bordos estean recto, seguindo as liñas. A mellor ferramenta para usar para rematar a parte exterior do a lámina é un plano, para dar un acabado suave e recto. Quizais necesites traballar no avión 45 graos coa peza de traballo, deslizando parcialmente cara aos lados, para formar a forma oca en estación C. Este paso complétase cando podes colocar unha regra pola cara entre os principais e liñas de bordo de saída e non hai "xoroba" no medio. Encha calquera chip ou pequeno ocos con recheo de madeira. Se hai algún erro grave, ou k grande non que se debilitan a folla, entón pode ter que ser descartada. Comprobe a "caída" usando un nivel como referencia. Suxeitar a madeira para que a parte da raíz sitúase nivelado e mida a diferenza de nivel entre os bordos de entrada e de saída. A diferenza ou "caída" debe ser de 11 mm no punto medio de 500 mm e de 2 mm no punta.  Paso 1 - Hélice: o patrón 
  Paso 2 - Hélice: debuxo e corte das palas. 
  Paso 3 - Hélice: escultura da superficie inferior das palas 
  Paso 4 - Hélice: escultura da superficie inferior das palas 
  Paso 5 - Hélice: finalización do perfil da pala 
  Paso 6 - Hélice: construción de soportes de montaxe 
  Paso 7 - Hélice: montaxe 


  4.2 Soldadura da base ao soporte.


Paso - Estrutura, Nacelle. Paso - Estrutura, timón. Paso - Montaxe, Xerador, Paso - A montaxe final e a proba de produción. Paso - Equilibrado das láminas. Paso - Lubricación do aeroxerador.


Participantes: Irene, Vero, Yann Keller, Eume, Keila, Felipe, Denis, Oly, Pin,


Outubro 2022 enlaces de vídeos https://archive.org/details/jelly-pin-jellypin-00 https://archive.org/details/jelly-pin-jellypin-00-o-instagram-photos-and-videos-1 https://archive.org/details/jelly-pin-jellypin-00-