Difference between revisions of "Eco-Logic Queer Energy Harvesting"

From Hackteria Wiki
Jump to: navigation, search
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
  
  
[[File:Disection.jpeg]]
+
[[File:Disection.jpeg|400px]]
  
''Pedagogies of the Wind and StarsThe social relations that we (were never meant to) survive, also live in our bodies painfully, and Audre Lorde is not here to remind us of this lesson herself, except  in  as  much  that  she  is  present  in  the pedagogical wind. But wind is our teacher (74). -Alexis Pauline Gumbs''
+
''Pedagogies of the Wind and Stars. The social relations that we (were never meant to) survive, also live in our bodies painfully, and Audre Lorde is not here to remind us of this lesson herself, except  in  as  much  that  she  is  present  in  the pedagogical wind. But wind is our teacher (74). -Alexis Pauline Gumbs'' from the book Mapping Queer Space(s) of Praxis and Pedagogy  Editors: Elizabeth McNeil, James E. Wermers, Joshua O. Lunn
  
We have the pleasure to communicate you that from 16 to 23 of October Biotranslab from Pin and The Foundry establishes a collaboration to run the event  Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. The project is possible thanks to the support of GOSH, an network for develop and disseminate projects based on Open Source hardware for Science.
+
We have the pleasure to communicate you that from 16 to 23 of October Pin Biotranslab, Casa do Río e The Foundry establishes a collaboration to run the event  Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. The project is possible thanks to the support of GOSH, an network for develop and disseminate projects based on Open Source hardware for Science.
  
 
Eco (i) Logic Queer Energy harvesting  
 
Eco (i) Logic Queer Energy harvesting  
Line 13: Line 13:
  
 
Galego  
 
Galego  
 +
 +
"Pedagoxías do vento e das estrelas. As relacións sociais ás que (nunca estabamos destinados a) sobrevivir, tamén vivimos nos nosos corpos dolorosamente, e Audre Lorde non está aquí para lembrarnos esta lección, salvo na medida en que está presente no vento pedagóxico.
 +
Pero o vento é o noso mestre (74). -Alexis Pauline Gumbs "
  
 
O principal obxectivo deste evento é prototipar un xerador eólico a pequena escala para camiñar xuntos cara á autosuficiencia neste campo.
 
O principal obxectivo deste evento é prototipar un xerador eólico a pequena escala para camiñar xuntos cara á autosuficiencia neste campo.

Revision as of 15:38, 27 September 2022


Disection.jpeg

Pedagogies of the Wind and Stars. The social relations that we (were never meant to) survive, also live in our bodies painfully, and Audre Lorde is not here to remind us of this lesson herself, except in as much that she is present in the pedagogical wind. But wind is our teacher (74). -Alexis Pauline Gumbs from the book Mapping Queer Space(s) of Praxis and Pedagogy Editors: Elizabeth McNeil, James E. Wermers, Joshua O. Lunn

We have the pleasure to communicate you that from 16 to 23 of October Pin Biotranslab, Casa do Río e The Foundry establishes a collaboration to run the event Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. The project is possible thanks to the support of GOSH, an network for develop and disseminate projects based on Open Source hardware for Science.

Eco (i) Logic Queer Energy harvesting The event aims at addressing the lack of women, queer, trans and diversity in technological fields in general and hacking more specifically. But even more so, it aims at creating a community that critically assesses the hegemonic narratives around technologies, the modernity aspects of its underlining Western assumptions and its inherent capitalist inflections, among others. The main purpose of the event is to develop kits that focus on interacting with the natural environment on the field of energy.. the main objective lies on harvesting energy of the natural environment, through wind turbines. These power kits will be scalable and can be used both as pedagogical material and to set up site-specific power plants in different sites as well. There is a counter-infrastructural component to this work: one possible consequence would be to empower people to generate their own energy instead of relying on large and often extractive companies.


Galego

"Pedagoxías do vento e das estrelas. As relacións sociais ás que (nunca estabamos destinados a) sobrevivir, tamén vivimos nos nosos corpos dolorosamente, e Audre Lorde non está aquí para lembrarnos esta lección, salvo na medida en que está presente no vento pedagóxico. Pero o vento é o noso mestre (74). -Alexis Pauline Gumbs "

O principal obxectivo deste evento é prototipar un xerador eólico a pequena escala para camiñar xuntos cara á autosuficiencia neste campo. Temos o pracer de comunicarvos que do 16 ao 23 de outubro Biotranslab de Pin e The Foundry establecen unha colaboración para levar a cabo o evento Eco (i) Logic Queer Energy harvesting. O proxecto é posible grazas ao apoio de GOSH, unha rede para desenvolver e difundir proxectos baseados en hardware de código aberto para a ciencia.

EcoLoxicas Queer para a captación de enerxía eolica. O evento ten como obxectivo abordar a falta de mulleres, queer, trans e diversidade nos ámbitos tecnolóxicos en xeral e do hacking máis concretamente. Pero aínda máis, pretende crear unha comunidade que avalía criticamente as narrativas hexemónicas arredor das tecnoloxías, os aspectos de modernidade dos seus supostos occidentais subliñados e as súas inflexións capitalistas inherentes, entre outros. O obxectivo principal do evento é desenvolver kits que se centren na interacción co medio natural no ámbito da enerxía.. o obxectivo principal pasa pola captación de enerxía do medio natural, a través dos aeroxeradores. Estes kits de enerxía serán escalables e poderán utilizarse tanto como material pedagóxico como para instalar centrais eléctricas específicas do sitio en diferentes sitios tamén. Este traballo ten un compoñente contrainfraestrutural: unha posible consecuencia sería capacitar ás persoas para xerar a súa propia enerxía en lugar de depender de grandes empresas e moitas veces extractivas.


Participants :

Lau, Miranda Moss, Misfita, Yann Keller, Denis, Pin,


September 2022