BioKino and BioVJ, GT22, Maribor

From Hackteria Wiki
Revision as of 16:26, 6 June 2013 by BioTehna (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Workshop

Gt22.jpg

Schedule

14:00 - 19:00 Workshop/Delavnica

Naučili se boste predelali LED optična svetila in hackali webkamere za izdelovanje mikroskopov. Uporabljali se bodo analogne in digitalne VJ inštrumenti. Na začetku delavnice se bo zbiralo mikroorganizme, ki se bodo uporabljali skozi celotno delavnico. Sprehod do mestnih vodnih površin/ribnikov. //

During the workshop you will learn how to hack LED optics and webcams, and make your own microscope. You will also learn to use analog and digital VJ instruments. At the beginning of the workshop you will also collect microorganisms, which you will use throughout the whole workshop. A short walk to the water surfaces in the city park is planned.


21:00 BioKino/BioVJ Jam session

Javna predstavitev delavnice // Public presentation of the workshop


Zaželjeno je sodelovanje ob celotnem poteku delavnice. Med 19.00 in 20.00 bomo sodelujoče na delavnici tudi nahranili, v sodelovanju z SoulKitchen. Ob zaključku delavnice si boste lahko odnesli domov svoj lastni webcam/mikroskop. //

It is advisable that you stay throughout the whole duration of the workshop. For the participants of the workshop dinner will be served between 19.00 and 20.00 in collaboration with Soulkitchen. At the end of the workshop you can take home your own webcam/microscope.


Prijave zbiramo na email: postartlab@gmail.com ali direktno v PostArtLabu, GT22, Maribor //

Reserve your place by email: postartlab@gmail.com or directly in PostArtLab, GT22, Maribor

Prispevek k delavnici 10 Eur // Workshop contribution 10 Eur

Location

PostArtLab je laboratorij za AV in hackerske eksperimente. PostArtLab deluje v prostorih GT22. PostArtLab it's a laboratory for AV and hackers experiments. PostArtLab is located in the premises of GT22.

GT22 je nova urbana lokacija na Glavnem trgu 22 v Mariboru. To je interdisciplinarni prostor, ki povezuje umetnost in šport in življenje ter ob organski rasti preko analiz vzpostavlja izobraževalno, raziskovalno in produkcijsko platformo.

GT22 is a new urban space located in Glavni Trg 22, in Maribor. This is an interdisciplinary laboratory that brings together forms of life, arts and sports and grows organically. GT22 it's grounded on research, education and it's a production oriented platform.

Description

V nedeljo 16.junija 2013 PostArtLab gosti delavnico BioKino/BioVJ. Delavnica je predvsem namenjena kreativnemu ustvarjanju in eksperimentiranju z svetlobo, kjer lahko s pomočjo povečalnikov opazujete življenje majhnih organizmov, ki živijo v našem okolju. Na delavnici se boste naučili uporabljati optične inštrumente, s katerimi boste lahko tudi sami opazovali mikroorganizme. Delavnica poteka v sodelovanju z Hackteria.org in Galerijo Kapelica v skupnem projektu Biotehna.

BioKino/BioVJ Jam Session

Delavnica se bo zakljucila z vecernim druzenjem in zvocnem eksperimentiranju. Vabljeni glasbeniki, noise entusiasti & vsi, ki si želite sodelovat na jam sessionu ali zgolj opazovat rezultate delavnice.

Videos from older sessions